top of page
Happy Girl

רכשה יומן והתחברה למהות שלה

ניהול זמן - חשיבותו של יומן.

הערכה והכרה בערך של העשייה שלי.

התחברות וקשר בין העסק לרוח.

הבנה שלי, מה החשיבות שלי בעסק.

Girl on a Bike

...נעצרה בדרך ופתאום 

 

לקחה תרמיל ויצאה להכרות אישית

מספרת על מתנות שקיבלה מהדרך

Back-Facing Girl with Backpack

עבודה במרחבים בלתי צפויים ונעימים.

הקשבה והתבוננות.

עזרה בשיקוף הקשיים והאתגרים שלי.

עזרה במציאת הדרך שמתאימה לי להתגבר על הקשיים והאתגרים.

עקביות.

עזרה בשיקוף החוזקות והנכסים שלי.

"אהבתי שאמרת לי "תבואי עם הפתרון"

אחרי האימון איתך הרגשתי בנאדם אחר.

למדתי להכיר ולאהוב את עצמי, חזרתי

למשהו שנעצרתי בו ופתאום חזרתי להרגיש

את האושר הפנימי שלי.

bottom of page