top of page

את רוצה עכשיו את השינוי

את יודעת שאת יכולה, רוצה וחייבת עכשיו!
 

אבל, רגע משהו עוצר אותך! הביטחון שזה יהיה כמו שאת רוצה, הפחד שאולי זה לא יצליח?

 

מבינה אותך.


ל 97% מהאוכלוסיה קשה לקבל החלטה ולצעוד את הצעד הראשון.

אימון ממוקד זו שיחה אישית, חד פעמית שיוצאים עם המון תובנות.

במהלך הפגישה אשאל אותך שאלות שיגרמו לך לדייק את הרצון שלך, לחזק את הביטחון העצמי שלך, להתמקד, ולבצע פעולות.


בסיום הפגישה תצאי עם תוכנית פעולה (רשימת משימות מפורטת) לקידום המטרה.

מעניקה לך באהבה גדולה ארבע שאלות שיקדמו אותך: 

1. מדוע את רוצה את זה ?

2. מדוע לא לעשות את זה?

3. את מכירה משהי שהצליחה? אז :מדוע לא את?

4. אם כבר את יודעת את כל התשובות מדוע לא עכשיו?

לתשומת ליבך אורך פגישה חד פעמית 120 דקות.

                            - סודיות מובטחת -

- מרין בר שלווה - 

מייסדת השיטה 

"15 דקות ביום לקידום האתר"

קיבלתי מנועה רשימה של שיפורים לדף המכירה לקורס שלי.

נועה עזרה לי למקד את העדויות, את הבונוס 

איך שולפים  עדות לקוח בצורה נכונה.

מרין.jpg

- סודיות מובטחת -

את יודעת שאת יכולה, רוצה וחייבת עכשיו!
 

אבל, רגע משהו עוצר אותך! הביטחון שזה יהיה כמו שאת רוצה, הפחד שאולי זה לא יצליח?

 

מבינה אותך.


ל 97% מהאוכלוסיה קשה לקבל החלטה ולצעוד את הצעד הראשון.

אימון ממוקד זו שיחה אישית, חד פעמית שיוצאים עם המון תובנות.

במהלך הפגישה אשאל אותך שאלות שיגרמו לך לדייק את הרצון שלך, לחזק את הביטחון

 

העצמי שלך, להתמקד, ולבצע פעולות.


בסיום הפגישה תצאי עם תוכנית פעולה (רשימת משימות מפורטת) לקידום המטרה.

מעניקה לך באהבה גדולה ארבע שאלות שיקדמו אותך: 

1. מדוע את רוצה את זה ?

2. מדוע לא לעשות את זה?

3. את מכירה משהי שהצליחה? אז :מדוע לא את?

4. אם כבר את יודעת את כל התשובות מדוע לא עכשיו?

לתשומת ליבך אורך פגישה חד פעמית 120 דקות.

                            - סודיות מובטחת -

bottom of page