סיפורים קצרים על כסף

"הכסף הגיע אליי משום מקום"

"הכסף הגיע אליי משום מקום"

סובבתי את הראש לצדדים כדי לדעת שאף אחד לא רואה כלום ולקחתי

סובבתי את הראש לצדדים כדי לדעת שאף אחד לא רואה כלום ולקחתי