top of page

שינוי

תראי מה הבאתי לך! גומיה, תאספי את עצמך  את מתפזרת!

תראי מה הבאתי לך! גומיה, תאספי את עצמך את מתפזרת!

מה הסיבה שאת מרגישה שאת לא מתפתחת כמו שאת רוצה?

מה הסיבה שאת מרגישה שאת לא מתפתחת כמו שאת רוצה?

כל כך הייתי רוצה להפסיק לחשוב

כל כך הייתי רוצה להפסיק לחשוב

"התחלתי משהו ואז אני מגלה שזה לא בדיוק אני"

"התחלתי משהו ואז אני מגלה שזה לא בדיוק אני"

הכל נפתח כשאתם מדייקים את החלומות שלכם.

הכל נפתח כשאתם מדייקים את החלומות שלכם.

פתחת  חלון כדי שיכנס אוויר אבל לא לקחת בחשבון שיכנסו גם כמה זבובים

פתחת חלון כדי שיכנס אוויר אבל לא לקחת בחשבון שיכנסו גם כמה זבובים

האם חוללת שינוי בחייך בעבר?

האם חוללת שינוי בחייך בעבר?

מה הקשר בין נעלים לשינוי קריירה?

מה הקשר בין נעלים לשינוי קריירה?

אף פעם לא היה לי חלום, היו לי דברים קטנים שרציתי להשיג והצלחתי.

אף פעם לא היה לי חלום, היו לי דברים קטנים שרציתי להשיג והצלחתי.

גם מתאים לך וגם נכון לך זה הרגע המושלם בחייך

גם מתאים לך וגם נכון לך זה הרגע המושלם בחייך

המשמעת היא זו הנותנת את המשמעות

המשמעת היא זו הנותנת את המשמעות

עליך לפתור את הבעיה עם מס' פתרונות כך אמר אביו של הינשוף לבנו

עליך לפתור את הבעיה עם מס' פתרונות כך אמר אביו של הינשוף לבנו

bottom of page